Thai Web Fonts
GitHub เปลี่ยนธีม อัตโนมัติ/สว่าง/มืด เปลี่ยนธีม อัตโนมัติ/สว่าง/มืด เปลี่ยนธีม อัตโนมัติ/สว่าง/มืด กลับไปหน้าแรก
แก้ไขหน้านี้

การกำหนดเลขเวอร์ชัน

ใน URL ตัวอย่าง และในไฟล์ CSS จะมีเลขเวอร์ชันอยู่ ผมไม่แนะนำให้ลบเลขเวอร์ชันออกจาก URL หรือใช้ @latest เพราะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไฟล์ URL เดิมจะยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ

โดยการกำหนดเลขเวอร์ชันผมจะใช้ระบบคล้าย semver

  • หลักแรก (Major): จะปรับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่ส่งผลต่อ URL เช่นจาก เวอร์ชัน 2.0.0 เป็น 3.0.0 เนื่องจากมีการลบไฟล์ woff
  • หลักที่สอง (Minor): จะปรับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่ไม่ส่งผลต่อ URL แต่อาจส่งผลต่อการแสดงผลฟอนต์ เช่น เพิ่มฟอนต์ใหม่ หรืออัปเดตเวอร์ชันฟอนต์
  • หลักที่สาม (Patch): การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

สำหรับการใช้งานทั่วไป ผมแนะนำให้ใช้เลขเวอร์ชันหลักแรกอย่างเดียวได้เลยครับ (แบบในตัวอย่างด้านบน) เพราะจะได้ใช้ฟอนต์เวอร์ชันล่าสุด และไม่ส่งผลต่อ URL ไฟล์

สามารถดูวิธีกำหนดเวอร์ชันใน URL เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ jsDelivr และดูข้อมูลแต่ละเวอร์ชันได้ที่หน้าบันทึกการเปลี่ยนแปลง