การกำหนดเลขเวอร์ชัน

ใน URL ตัวอย่าง และในไฟล์ CSS จะมีเลขเวอร์ชันอยู่ ผมไม่แนะนำให้ลบเลขเวอร์ชันออกจาก URL หรือใช้ latest เพราะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไฟล์ URL เดิมจะยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ

โดยการกำหนดเลขเวอร์ชันผมจะใช้ระบบคล้าย semver คือสามารถใช้เลขเวอร์ชันหลักแรกสุดได้ โดยไม่ส่งผลต่อการแสดงผล

  • หลักแรก (Major): จะปรับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อรูปแบบ URL เช่น เปลี่ยนชื่อไฟล์ ลบฟอนต์
  • หลักที่สอง (Minor): จะปรับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่ไม่ส่งผลต่อ URL แต่อาจส่งผลต่อการแสดงผลฟอนต์ เช่น เพิ่มฟอนต์ใหม่ หรืออัปเดตเวอร์ชันฟอนต์
  • หลักที่สาม (Patch): การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ส่งผลต่อการแสดงผลใด ๆ

สำหรับการใช้งานทั่วไป ผมแนะนำให้ใช้เลขเวอร์ชันหลักแรกอย่างเดียวได้เลยครับ เพราะจะได้ใช้ฟอนต์เวอร์ชันล่าสุด และการันตีว่า URL ไฟล์จะไม่เปลี่ยนแปลง

https://cdn.jsdelivr.net/gh/lazywasabi/thai-web-fonts@7/fonts/ชื่อฟอนต์/ชื่อไฟล์.woff2

หรือหากใครต้องการทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีการส่งผลต่อการแสดงผลฟอนต์จริง ๆ เช่น มีการอัปเดตเวอร์ชันฟอนต์แล้วบางตัวอักษรมีการเปลี่ยนแปลง จะใช้หลักที่สองร่วมด้วยก็ได้

https://cdn.jsdelivr.net/gh/lazywasabi/thai-web-fonts@7.2/fonts/ชื่อฟอนต์/ชื่อไฟล์.woff2

สามารถดูวิธีกำหนดเวอร์ชันใน URL เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ jsDelivr และดูข้อมูลแต่ละเวอร์ชันได้ที่หน้าบันทึกการเปลี่ยนแปลง