บันทึกการเปลี่ยนแปลง

v7.2.0

v7.1.0

v7.0.0

 • อัปเดตฟอนต์ Noto Sans Thai , Noto Sans Thai Looped และ Noto Serif Thai (#4 )
  • อัปเดตฟอนต์เป็นเวอร์ชันล่าสุดจาก https://github.com/notofonts/thai/releases
  • ใช้เวอร์ชันเต็มที่รองรับทั้งอักษรไทยและละติน
  • รองรับ variable fonts ในฟอนต์ Noto Sans Thai และ Noto Serif Thai
 • ลบฟอนต์ Noto Sans Thai UI
 • ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด

v6.1.1

v6.1.0

 • แก้ไข CSS ฟอนต์ Chonburi

v6.0.0

 • เพิ่มเว็บไซต์ thaiwebfonts.lazywasabi.com
 • เพิ่มไฟล์ CSS ให้ทุกฟอนต์ (รองรับทุกน้ำหนัก เฉพาะตัวปกติ ไม่รวมตัวเอียง)

v5.1.0

 • เพิ่มไฟล์สัญญาอนุญาต LICENSE.txt ให้ทุกฟอนต์ (#1 )
 • เพิ่มฟอนต์ Boon, BoonJot, BoonTook และ BoonTook Mon (#2 )

v5.0.0

 • แยกฟอนต์ Chulabhorn Likit Display กับ Chulabhorn Likit Text
 • แยกฟอนต์ Noto Sans Thai กับ Noto Sans Thai UI

v4.0.0

 • แก้ไขชื่อฟอนต์จาก Koho เป็น KoHo

v3.0.0

 • เพิ่มฟอนต์จาก Google Fonts
  • Athiti
  • Bai Jamjuri
  • Chakra Petch
  • Charm
  • Charmonman
  • Chonburi
  • Fahkwang
  • Itim
  • K2D
  • Kanit
  • Kodchasan
  • Koho
  • Krub
  • Maitree
  • Mali
  • Mitr
  • Niramit
  • Pattaya
  • Pridi
  • Prompt
  • Srisakdi
  • Sriracha
  • Taviraj
  • Thasadith
  • Trirong
 • ลบไฟล์ woff

v2.0.0

 • ย้ายไฟล์ฟอนต์ทั้งหมดไปยังโฟลเดอร์ fonts

v1.0.0

 • เพิ่มฟอนต์
  • Anakotmai
  • Anuphan
  • Chulabhorn Likit
  • Droid Sans Thai
  • Garuda
  • IBM Plex Sans Thai
  • IBM Plex Sans Thai Looped
  • Kinnari
  • Loma
  • Noto Sans Thai
  • Noto Sans Thai Looped
  • Noto Serif Thai
  • Sarabun
  • TlwgTypewriter
  • TlwgTypist
  • Umpush